Tilbod til born og unge

Barne og Juniorklubben

Fjordly fyrste mandagen i månaden kl. 1700-1900. 1.-7. klasse. Oppstart 10. sept. Kontaktperson: Jorunn Glomnes. Tilslutta Normisjon.


Barnekoret Tusenfryd

Skavøypoll bedehus annankvar onsdag kl. 1730-1845. 4 år tom. 4. klasse. Oppstart 29. aug. Kontaktperson: Heidi Bjørnholm. Tilslutta Normisjon.


Sprell Levande

 

Raudeberg bedehus annankvar mandag kl. 1730-1845. Frå 4 år. Oppstart 3. sept. Kontaktperson: Barbro Sævik Silden. Tilslutta Søndagsskoleforbundet.


Speidarane på Raudeberg

Kvar tirsdag på Skaredammen kl. 1730-1930. Frå 5. kl. Oppstart 28. aug. Kontaktperson: Guttorm Lillestøl. Tilslutta KFUM/KFUK speidarane