Gevarteneste


Vågsøy Sokn har VIPPS konto 75272

Ynskjer du å støtte vårt arbeid med trusopplæringa, diakoni, gudsteneste og barne og ungdomsarbeid eller annet?
Bruk bankonto 3853 21 16063  eller Vipps oss på 75272

 

BRUK VIPPS når du ønsker å gi kollekt i gudstjenester eller ved andre anledninger!
Det blir mer og mer vanlig at vi ikke bruker kontanter når vi handler.  Dette fører gjerne til at vi har mindre kontanter i lommeboka, også selv om vi ønsker å gi pengegaver.  Nå kan du altså bruke VIPPS til kollekt i kirkene våre.  Skrive gjerne hva betalingen gjelder.  Eks. "Kirkelig arbeid", Kyrkjebladet eller andre formål.

 

 

TUSEN TAKK FOR BIDRAGET!

Skattefradrag

 

Dersom du oppgir ditt fødselsnummer ved innbetalingen, vil du få skattefradrag på gaven.