Betalingssatsar 2017

Betalingssatsar 2017

Oversikt over betalingssatser for konserter, vigsler, gravferd, annonser.

 

Konserter

 

 Minstesats for leie av kirke

 Kr. 1000,-

 Ved billettsalg inntil kr 200.000,-

 15 % av omsetningen

 Ved billettsalg over kr. 200.000,-

 7,5 % av omsetningen

 

 

Vigsler/Vielser

 

Vielser for utenbysboande

 Kr. 3.000,-

 Innbyggere av kommunen

 Ingen betaling

 

 

Gravferd og kirkegård

 

Urnenedsettelse (utenom sokn)

 Kr. 1.500,-

Innbyggere i kommunen

 Ingen betaling

Stell av grav

 Kr. 1500,- + mva

 Festeavgift (festeperioden for Vågsøy sokn er 10 år)

 Kr. 300,- pr grav pr år

Gravferd for personer utenfor Vågsøy kommune

 Kr. 5.900,-

Innbyggere av kommunen

Ingen betaling

 

 

 Diverse

 

 Annonse Kyrkjebladet (liten)

 Kr. 1.600,-

 Annonse Kyrkjebladet (stor)

 Kr. 3.000,-