Her kan du bestille stell på gravplassen

Her kan du bestille stell på gravplassen

Her kan du bestille gravstell på graven.

Soknerådet administrerer avtaler om stell av graver.
 
Stell omhandler:

  1. Innkjøp av og planting av blomster – dette skal helst skje innan 17. mai
  2. Stell og vatning i løpet av sommaren
  3. Kjøp og planting av lyng til hausten
  4. Dekking av blomsterfelt med granbar for vinteren
  5. Utsetting av krans til jul

Jord blir spadd, evt. byttet ut og gjødslet på våren og gjødslet igjen i juli/august.
I avtalen inngår vanning og luking. Kanter rundt gravene blir slått og pyntet.

For 2017 er prisen for gravstell kr 1.500,- + mva. (kr 1.875 inkl. mva.) pr år.

Angi hvilken grav som det skal utføres gravstell på. Du kan søke her på navnet til den gravlagte for å finne gravident.
Gravident i høyre kolonne innholder gravplassnr, felt, rad og gravnummer - f.eks. 01.A.11.008

For bestilling av gravstell, ta kontakt med kirkevergekontoret, tlf 481 00 481 eller klikk her for å sende e-post til oss.

Du vil deretter motta faktura fra oss på dette, og når dette er betalt vil vi starte med gravstell på de angitte graver.

 

Gravlegat

Det er anledning til å opprette et gravlegat. Da innbetales et beløp på forhånd. Graven stelles så lenge det er penger på kontoen. Årlige renter tilføres legatet. Utgifter til stell belastes legatet. Når det ikke er igjen mer penger til å stelle graven for neste sesong, vil kontaktpersonen for legatet bli tilskrevet med opplysning om at det må settes inn mer penger hvis avtalen skal fortsette.

For bestilling av gravlegat , ta kontakt med kirkevergekontoret, tlf 481 00 481 eller klikk her for å sende e-post til oss.

 

Vedlikehold stein: 
Gravsteinen er festers eie.  Eier må selv vedlikeholde denne.
Stein som er løse meldes fra til kunde fester av graven.
Ellers utføres ingen vedlikehold på stein av gartner.

For bestilling av vedlikehold av stein, ta kontakt med kirkevergekontoret, tlf 481 00 481 eller e-post: vagsoy.soknerad@vagsoy.kommune.no