Vågsøy Sokn åpner igjen for normal drift

Vågsøy Sokn åpner igjen for normal drift

Den 21.februar vedtok Soknerådet å drifte som normalt igjen.  Det betyr blant annet at alle kirkene åpnes for gudstjenester og andre aktiviteter, samt at flomlys etc settes på igjen. 
Lysene vil bli satt på allerede i dag (onsdag 22.februar.) 
Det vil ta ca 2 uker før man klarer åpne de to kirkene som i dag er stengte.  Dette skyldes at man både må ha vedlikehold, kontroll/stemming av instrumenter, samt også legge opp nye planer slik at gudstjenester og andre arrangementer kan gjennomføres i alle tre kirker.  Her skal både prester, ansatte, kirkeverter og frivillige få nye tider og steder å forholde seg til.

Bakgrunnen for soknerådets beslutning er kommunestyrets vedtak over ref.sak 3 av 9.februar i år hvor det står følgende:

«Kommunestyret ber om at soknerådet opprettheld aktiviteten i kyrkjene, og gjev det tilbodet innbyggjarane forventar. Når rekneskapen for 2016 er klar, og konsekvens av innsparingane er gjort rede for, tek kommunestyret saka til behandling igjen.»

Soknerådet tolker det slik at alle 3 kyrkjene snarast skal opnast for normal drift, og blant annet at kyrkjer, kyrkjegardar og gravplassar skal opplysast og stellast slik som innbyggjarane forventar.

Kirken har altså ikke forbedret sin økonomi «over natten».  Det er kommunestyrets vedtak som ligger til grunn for å gjenoppta normal drift.

Forventning til politikerne - Selv om det i kommunestyrets vedtak ikke gis konkrete økonomiske løfter, velger soknerådet å ha tillit til at politikerne vil komme til å behandle en søknad om økonomisk støtte, på en slik måte at soknerådet kan møte innbyggernes forventninger.

Etter i underkant av en måneds stenging av 2 kirker til enhver tid, samt redusert tilbud til Vågsøy sine innbyggere, er soknerådet og kirkens ansatte med prester særdeles glade for å kunne åpne for normal drift igjen.  Engasjementet fra publikum har vært stor, og henvendelsene til kirkekontoret har vært formidabel.  Publikum har både vært fortvilet og sinte for de tiltak som ble satt igangsatt.


Kveldsgudstjeneste på torsdager - Vågsøy Sokn ønsker å fortsette sin nye satsing med kveldsgudstjenester i Sør-Vågsøy kirke på torsdager. Se forøvrig informasjon på hjemmesiden.


Det er en glede igjen å få ønske velkommen til gudstjenester med dåp og nattverd i alle tre kirkene! - Vel møtt!