Vi fornyer oss!

Vi fornyer oss!

Året 2016 er i gang og kirken ønsker å fornye og forbedre sin hjemmeside.

Mange lesere har erfart at hjemmesiden har ligget "nede" over lengre tid.  Det kan kanskje sammenliknes med et tre blåst ned av vær og vind, som ligger urørt en god tid selv etter at god-været har kommet tilbake.
Vi håper å rydde opp i gammelt nedfall og gjøre store og små forbedringer, slik at du kan finne interessant informasjon om det som foregår til enhver tid i kirkene i Vågsøy. 
Har du spesielle saker du ønsker å finne her?  Har du eventuelt ideer som kan være interessante for mange å lese om?  Eller arrangmenter du ønsker å  oppleve?
Er du for eksempel misfornøyd med servicen fra kirken?  Eller kanskje fornøyd? Vi spør og du kan gjerne svare.

Det vil bli en prøve-å-feile periode i tiden fremover. Vårt mål er å skape en levende hjemmeside som speiler kirkens aktiviteter gjennom året, og som også ivaretar det behov du som leser måtte ha. 

Takk for tilbakemeldinger! - Gå inn på fanen "Kontakt oss"