Misjonsprosjekt til Vågsøy sokneråd

Misjonsprosjekt til Vågsøy sokneråd

Eit viktig diakonalt arbeid på Madagaskar som du kan vere med å støtte.

Vågsøy sokneråd støttar Misjonsselskapets (NMS) sitt prosjekt med døveskular på Madagaskar. Døveskulane vert drevne av Den Gassiske Lutherske kyrkje. Staten driver ikkje eit slikt arbeid og derfor er det er eit viktig og nødvendig arbeid som soknerådet støttar.

Sitat frå NMS si heimeside ang. dette prosjektet:

"Den gassisk-lutherske kirke (FLM) driver sju døveskoler. Den største av disse ligger i Antsirabe og har over 200 elever. De øvrige ligger i Antananarivo, Toamasina, Morondava, Fianarantsoa, Mahajanga og Antsiranana. NMS støtter dette viktige arbeidet. Det offentlige på Madagaskar har et svakt utbygd undervisnings- og omsorgstilbud for døve. Svært få døve barn har et skoletilbud.

De første to årene lærer elevene tegnspråk og får undervisningen spesielt tilrettelagt. Målet er likevel på sikt å la elevene følge det ordinære pensum for grunnskolene på Madagaskar. I tillegg til de teoretiske fagene får elevene håndarbeidsundervisning, de får delta i daglige praktiske gjøremål på internatet, de får et sosialt nettverk og et åndelig fellesskap. Med jevne mellomrom kommer FLMs døveprest på besøk.

Prestetjenesten dekkes av Døvekirkelig Fond. Fondet er et samarbeid mellom Den døvekirkelige misjonskomite i Norge, FLM og NMS.

For kroner 180 per måned kan du gi ett barn et faglig tilrettelagt skoletilbud.

Kontakt kyrkjekontoret viss du vil verte fast gjevar for dette arbeidet.